, .

Głoska [c] - wyrazy. Umieść obrazki w odpowiedniej kolumnie. Głoska [c] na początku, w środku i na końcu wyrazu. Powtórz

Theme

Options

Leaderboard

Categorize is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?