1) Što su glagoli? a) Promjenjive riječi b) Nepromjenjive riječi 2) Što je aorist? a) Aorist je zamjenica glagola b) Aorist je opis lika trenutačne radnje c) Aorist je prošlo svršeno vrijeme. 3) Što je pridjev? a) Pridjevi su zamjenice. b) Pridjevi su promjenjive riječi kojima se izriče osobina ili svojstvo onoga što je označeno imenicom. c) Pridjevi su riječi koje opisujemo. 4) Što je imperfekt? a) Imperfekt je zamjenica. b) Imperfekt je prošlo svršeno vrijeme. c) Imperfekt je prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme. 5) Sprezanje jos nazivamo i - a) Pridjev b) Imperativ c) Konjugacija d) Plusvamperfekt 6) Sprezanje i aorist od gl. biti  a) Oni su. Mi smo... b) Ja ću , Oni će , Mi ćemo ,... c) Ja bih , Ti bi , On bi... 7) Što je plusvamperfekt ? a) Sadašnje vrijeme. b) Pluskvamperfekt je pretprošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta ili imperfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog c) Je prošlo vrijeme. 8) Imperfekt gl. htjeti a) Ja htijah , Ti htijaše , On htijaše .... b) Ja bih , ti bih , on bi... c) Ja budem , Ti budeš , On bude 9) Od čega se sastoji kondicional a) Aorist pomoćnica glagola biti , glagolski pridjev radni b) Imperfekta c) Plusvamperfekt 10) Što je Futur II. a) Prošlo vrijeme b) Prebuduće vrijeme. c) Sadašnje vrijeme. 11) Koja su dva pomoćna glagola - a) Ti i mi b) Će i ići c) Biti i htjeti 12) Ne određeni glagooski oblik - a) Imperfekt b) Aorist c) Infinitiv 13) Poznajemo ga po nastavima a) Ti i ići b) Mi i ti 14) Svršenog prezenta pom.gl. a) Biti b) Hjteti c) Pomoći 15) Infinitiv pomoćni gl. a) Oni b) Bijaše c) Biti i htjeti

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?