atrium - tip građevine (atri...), dioklecijan - ime cara kome je posvećena palača , split - grad kojem je trenutno smještena palača , campanarium - glavni "toranj" u palači (campan...), jupiter - bog kome je posvećen najveći hram unutar palače , calx - jedan od najkorištenijih materijala u gradnji carske palače (cal...), Tofus calcarius - drugi najkorišteniji materijal u izgradnji carske palače (Tofu...),

osmosmjerka-Dioklecijanova palača

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?