1) Kojeg datuma obilježavamo Dan međunarodnoga priznanja Republike Hrvatske? a) 1. srpnja b) 15. siječnja c) 30. svibnja d) 25. lipnja 2) Hrvatska je 22. svibnja 1992. postala punopravnom članicom: a) Europske unije b) UNESCO-a c) Ujedinjenih naroda d) Jugoslavije 3) Koliko različitih kovanica eura postoji s obzirom na njihovu vrijednost? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 4) Tko je skladao himnu Europske unije? a) Ludwig van Beethoven b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Friedrich Shiller d) Franz Shubert 5) Tko je napisao stihove himne Republike Hrvatske? a) Josip Kozarac b) Ivan Mažuranić c) Antun Mihanović d) Antun Branko Šimić 6) Čime se UNESCO ne bavi? a) obrazovanjem b) znanošću c) zaštitom dječjih prava d) kulturom 7) Kojega je datuma Hrvatski sabor proglasio samostalnu Republiku Hrvatsku? a) 15. siječnja b) 25. lipnja c) 30. svibnja d) 1. srpnja 8) Koliko je godina trajao Domovinski rat? a) 3 b) 4 c) 6 d) 5 9) Tko je bio prvi predsjednik Republike Hrvatske? a) b) c) d) 10) Koje je boje zastava Europske unije? a) plave b) žute c) crvene d) zelene 11) Koje je godine Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije? a) 1992. b) 2003. c) 1995. d) 2013. 12) Što se nalazi na ovoj fotografiji? a) Katedrala svetog Jakova b) Dioklecijanova palača c) Eufrazijeva bazilika d) Dio povijesne jezgre Dubrovnika 13) Izaberi fotografiju na kojoj se nalazi Dioklecijanova palača. a) b) c) d) 14) Koji su kulturno-povijesni spomenik Republike Hrvatske izgradili Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac? a) Eufrazijevu baziliku b) Dioklecijanovu palaču c) Starogradsko polje na otoku Hvaru d) Katedralu svetog Jakova 15) U kojem se gradu nalazi natpis na kojem je uklesano: "Ova vrata podiže Radovan najbolji od svih u ovoj umjetnosti."? a) u Dubrovniku b) u Trogiru c) u Šibeniku d) u Splitu 16) Krajem kojeg stoljeća je izgrađena Dioklecijanova palača? a) 2. b) 13. c) 3. d) 10. 17) Kako se zove središnja ulica u Dubrovniku? a) Ilica b) Kalelarga c) Stradun d) Riva

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?