กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า, จี จี่ จี้ จี๊ จี๋, ดู ดู่ ดู้ ดู๊ ดู๋, โอ โอ่ โอ้ โอ๊ โอ๋, ดำ ด่ำ ด้ำ ด๊ำ ด๋ำ, เอ เอ่ เอ้ เอ๊ เอ๋.

Year 9 - Thai intonation with Middle class alphabets

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?