1) Sinusubukan ang lahat ng paraan upang tuparin ang pinangako. a) Tama b) Mali 2) Pag-iwas sa pagbibigay ng pangakong hindi kayang tuparin. a) Tama b) Mali 3) Pagbibigay ng pangako kahit na alam na hindi ito kayang tuparin. a) Tama b) Mali 4) Pagsasawalang kibo upang makalimutan ang hindi natupad na pangako. a) Tama b) Mali 5) Pagtupad sa anumang kasunduan sa tahanan man o sa paaralan. a) Tama b) Mali

ESP 6 - PAGPAPAHALAGA AT PAGTUPAD SA RESPONSIBILIDAD

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?