קבוצה 1: האות ק, קרנף, קולה, קוביה, קש, קרקר, קבוצה 2: אותיות אחרות, ציפור, שולחן, חלב, פרח, מכונית,

האות ק סיכום

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?