1) Η νέα άρχουσα τάξη που σχηματίστηκε γύρω από το Πατριαρχείο ονομάστηκε a) Φαναριώτες b) Σουλτάνοι c) Εξισλαμιστές d) Μουσουλμάνοι e) Κομιτατζήδες f) Διοικητές 2) Στους Χριστιανούς, τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, απαγορεύονταν οι a) διασκεδάσεις b) χοροί c) τα τραγούδια d) οι λιτανείες e) το εμπόριο f) η αλιεία 3) Ο φόρος που πλήρωναν οι Χριστιανοί για τη χρήση της γης λεγόταν a) δεκάτη b) κεφαλικός c) έγγειος d) τακτικός e) έκτακτος f) φόρος εστίας 4) Τα πιο σκληρά μέτρα που αντιμετώπισαν οι Χριστιανοί ήταν a) οι σφαγές b) οι αιχμαλωσίες c) οι εξισλαμισμοί d) το παιδομάζωμα e) η εγκατάσταση σε εύφορα εδάφη f) όλα τα παραπάνω 5) Οι σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν Χριστιανούς δικάζονταν a) στον Άρειο Πάγο b) στα εκκλησιαστικά δικαστήρια c) δε δικάζονταν d) στα σπίτια τους e) στα μουσουλμανικά ιεροδικεία f) στο παλάτι του Σουλτάνου 6) Οι υπόδουλοι Έλληνες κατάφεραν να διαφυλάξουν τη θρησκεία, την παράδοση και a) τη γλώσσα b) το όνομα c) τα χρήματα d) το σπίτι τους e) τα χωράφια τους f) τη δουλειά τους 7) Η περίοδος από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την Επανάσταση του 1821 ονομάστηκε a) Βυζάντιο b) Οθωμανική Αυτοκρατορία c) Τουρκοκρατία d) Παιδομάζωμα e) φορολογία f) Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Συνθήκες ζωής των υπόδουλων Ελλήνων

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?