1) Ana je bila sretna jer ide u školu a) Točno b) Netočno 2) Ana je s prijateljicama razgovarala o rođendanu a) Točno b) Netočno 3) Ana nije primijetila da majka plače a) Točno b) Netočno 4) Ana briznu u plač i pobjegne u sobu a) Točno b) Netočno 5) Majka je Ani rekla da radi bakine i bratove bolesti ne može na rođendan a) Točno b) Netočno 6) Susjeda nije bila kod kuće da pričuva Aninog brata a) Točno b) Netočno 7) Ana je zagrlila majku jer je shvatila da joj je teško a) Točno b) Netočno 8) Ana je zagrlila majku i počela plakati jer ne može na rođendan a) Točno b) Netočno

Što će učiniti Ana? - 2. razred

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?