Create better lessons quicker
Beth yw enw'r bardd?, Ble mae'r coed wedi eu plannu?, Canys fe droesom ___________ yn un uffern faith., A gollwng y ddau fom ___________ ar y ddwy dre yn ____________., Gair arall am beth yw 'canys'?, Ni chywem ni na chlychau'r Eglwys na _____________ y mosg, Yr ugeinfed yw'r fwyaf ________ ohonynt hwy i gyd..
by

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Community Mew CA4

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives