1) Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στον θρόνο της Μακεδονίας πολύ νέος σε ηλικία. a) Σωστό b) Λάθος 2) Σε ποια πόλη ο Αλέξανδρος έκανε νέο συνέδριο στο οποίο οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων τον όρισαν αρχηγό; a) Αθήνα b) Κόρινθο 3) Ο Αλέξανδρος έφτασε αρχικά στην Τροία ... a) να αποδώσει τιμές στον μυθικό Αχιλλέα b) για να αντιμετωπίσει τους Πέρσες σε μάχη 4) Η πρώτη μάχη του Αλέξανδρου εναντίον των Περσών έγινε ... a) στον Γρανικό ποταμό, το 334 π.Χ. b) στον Γρανικό ποταμό, το 333 π.Χ. c) στην Ισσό, το 334 π.Χ. d) στην Ισσό, το 333 π.Χ. 5) Στην πρώτη μάχη ο Αλέξανδρος ηττήθηκε. a) Σωστό b) Λάθος 6) Η δεύτερη μάχη εναντίον των Περσών έγινε ... a) στον Γρανικό ποταμό, το 334 π.Χ. b) στον Γρανικό ποταμό, το 333 π.Χ. c) στην Ισσό, το 334 π.Χ. d) στην Ισσό, το 333 π.Χ. 7) Στη δεύτερη μάχη ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε τον βασιλιά των Περσών, ... a) τον Δαρείο τον Γ' b) τον Ξέρξη 8) Αμέσως μετά τη δεύτερη νίκη του ο Αλέξανδρος καταδίωξε τον βασιλιά των Περσών. a) Σωστό b) Λάθος 9) Αμέσως μετά τη δεύτερη νίκη του ο Αλέξανδρος ... a) συνέχισε την εκστρατεία του στην Ασία. b) κατευθύνθηκε προς τη Φοινίκη και την Αίγυπτο. 10) Στην Αίγυπτο ... a) οι Αιγύπτιοι υποδέχτηκαν τον Αλέξανδρο με τιμές. b) ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε τους Αιγύπτιους σε μάχη. 11) Οι Αιγύπτιοι ονόμασαν τον Αλέξανδρο ... a) διάδοχο των Φαραώ b) Φαραώ 12) Ο Αλέξανδρος ίδρυσε στην Αίγυπτο ... a) το Κάιρο b) την Αλεξάνδρεια 13) Στο τέλος του πρώτου μέρους της εκστρατείας ο Αλέξανδρος διέλυσε τον στόλο του και έπειτα συνέχισε και πάλι την πορεία του προς την Ασία. a) Σωστό b) Λάθος

Ο Μέγας Αξέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?