1) Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ βοήθησε στην ανάπτυξη των τεχνών την περίοδο της Αναγέννησης; a) Κοπέρνικος b) Ελ Γκρέκο c) Μποτιτσέλι d) Μιχαήλ Άγγελος 2) Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ ανήκει στους εκπροσώπους του Διαφωτισμού; a) Λοκ b) Μοντεσκιέ c) Βολταίρος d) Μαγγελάνος 3) Ποιο κομμάτι της ελληνικής χερσονήσου ΔΕΝ πέρασε ποτέ στα χέρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας; a) Ιόνια νησιά b) Κρήτη c) Πελοπόννησος d) Στερεά Ελλάδα 4) Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ βρισκόταν στην ηγεσία των υποδουλωμένων Ελλήνων κατά την οθωμανική αυτοκρατορία; a) Φαναριώτες b) Σουλτάνος c) Πατριάρχης d) Δημογέροντες 5) Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ ήταν αρματολός; a) Μπότσαρης b) Νικοτσαράς c) Κατσαντώνης d) Κολοκοτρώνης 6) Ποιος δεν ήταν εκπρόσωπος του νεοελληνικού Διαφωτισμού; a) Φιλιππίδης b) Περδικάρης c) Βούλγαρης d) Κανάρης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ`

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?