1) Kada Histri dolaze na područje Pule? a) 1.st. b) 1.st. pr. Kr. c) 2.st. d) 2.st. pr. Kr. 2) Naziv za Pulu kao rimsku koloniju je ... a) Colonia Pietas Pola b) Colonia Pietas Iulia Pola Slavenia c) Colonia Pietas Iulia d) Colonia Pietas Iulia Pola 3) Amfiteatar se počeo graditi za vrijeme cara ... a) Augusta b) Klaudija c) Vespazijana d) Julija 4) Borilišta u amfiteatru su nazvani prema latinskoj riječi ..., što znači pijesak. a) harena b) templum c) arena d) scaena 5) Koliko su vrata imale zidine oko Pule? a) doudecim b) duodecim c) decem d) dou 6) Središte vjerskog, trgovačkog i političkog života je ... a) civitatem centrum b) centrum c) forum d) viae 7) Što je prikazano na slici? a) aqua ratio b) aqua  c) harena d) muros 8) Koji je uobičajen oblik ulica kod rimske gradnje? a) lap b) triangulum c) quadrangulum d) aranea telam 9) Slavoluk Sergijevaca nosi i naziv... a) Rubrum ostium b) Aureum equorum c) Ianua d) Porta auream 10) Zašto su značajna Herkulova vrata, što je na njima zapisano? a) nomen civitatis b) nomen imperatoris c) nomina founders d) gratissimum

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?