1) אני אוהבת _____ הקיץ a) עם b) על c) את 2) אמיר אוהב ______ לונדון a) את b) עם c) על 3) אַנַחְנוּ גרים ______ האוניברסיטה a) עם b) עַל c) לְיַד 4) הוא אוכל _______ כל התַפּוּחִים בצלחת. a) על b) את c) עם 5) עדנאן חושב _____ החברים החדשים. a) עם b) את c) על 6) סוהא רוצה ______ מתנות לַַחג a) X b) אֵת c) על 7) מוחמד בא ____אנגליה a) את b) מֵ c) על 8) חַנין מחפשת ______ הבית של מוחמד a) את b) על c) עם 9) הם באים ___העבודה לבית ברכבת הקלה. a) את b) מֵ c) על 10) בקיץ אנחנו טסים __טורקיה. a) על b) את c) ל 11) היא רוצה לקנות _____ זה בחנות של זארה. a) את b) עם c) על 12) אַמַל לא לומדת. היא מְדַבֵּרֵת _____ חברות שלה כול היום. a) עִם b) בְּתוֹך c) אֵת 13) הַנֵכֵד מסדר _____ המיטה שלו. a) עם b) על c) את 14) הן לא רוצות לכתוב _____מחברת. a) עם b) את c) בּ 15) כל הלילה מוחמד חשב ____ החברים שלו. a) על b) עם c) את 16) ספאא מתקשרת ___חנאן לפני החג. a) עם b) לְ c) על 17) המורה אוהבת ___ כל התלמידות שלה. a) X b) על c) את

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?