1) Kako se Bribir naziva na latinskom?  a) Varvaria b) Asseria c) Iader d) Aenona 2) U kojem dijelu Hrvatske je smještena Varvaria? a) Liburnus b) Slavonia c) Dalmatia d) Istria 3) Kako se zove uzvisina s najviše ostataka u Bribiru? a) Primus b) Municipium Varvarie c) Varvaria cordis d) Varvaria caput 4) Kako se još naziva Bribirska glavica? a) Croatiae ilium b) Liburnus c) Croatiae Varvaria d) Minerva 5) Koji status stiče Varvaria za vrijeme Rimljana? a) Forum Varvarie b) Municipium Varvarie c) Aegrotus Varvarie d) Domus Romana 6) Kako se zove crkva u Bribiru? a) Spiritus sanctus b) Sancta Agnes c) Sancto Ambrosio d) Sancti Joakim et Ana 7) Varvaria je bila sjedište bribirskih a) princeps b) Reginae c) Reges d) Duces 8) Kako se zove mali čovječuljak o kojemu postoje legende u Bribiru? a) Asterius b) Gremlin c) Malik d) Sfinga e) Satir 9) U kojem stoljeću je Varvaria već naseljena? a) Secundus b) Primus c) Tertius d) Quintus 10) Kako se zove čovjek čiji nadgrobni spomenik otkriva karijeru čovjeka u antička vremena? a) Liburnus b) Liberdian c) Arsian d) Cezar

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?