SPALATIUM - Aspalathos na latinskom, DIOKLECIJAN - Osnivač Aspalathosa, DUCTUS - Opskrbljivali vodu sa rječice Jadro, DECEM - Godine izgradnje palače, AVARI - Razorili Salonu, CASTRUM - Rimski vojnički logori, DOMUM - Luksuzna vila, SPALATRUM - Varijacija imena Aspalathosa, PESTRIL - Središnji trg palače, CATHEDRALI SANTUS DUJE - Antička građevina na tom području,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?