1) U glavnoj rečenici mogu stajati GLAVNA VREMENA, a to su: a) Prezent, futur I, futur II. b) Prezent, futur I, futur II i imperativ. c) Prezent i perfekt. 2) U glavnoj reč.mogu stajati i HISTORIJSKA VREMENA, a to su: a) Perfekt i futur. b) Perfekt i imperfekt. c) Imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt. 3) Ako u glavnoj reč. stoji glavno vrijeme, u zavisnoj će za istovremenost doćI: a) Indikativ prezenta. b) Konjunktiv prezenta. c) Imperativ. 4) Ako u glavnoj reč. stoji glavno vrijeme, u zavisnoj će za prijevremenost doći: a) Konjunktiv perfekta. b) Indikativ perfekta. 5) Magister rogat, cur discipuli non ___________. (Učitelj pita zašto učenici ne pišu. - istovremenost) a) scribant b) scripserunt c) scribunt 6) Magister rogat, cur discipuli non ______________. (Učitelj pita zašto učenici nisu pisali.- prijevremenost) a) scripserunt b) scripserint c) scribebant 7) Magister rogat, cur discipuli non ___________. (Učitelj pita zašto učenici neće pisati. - budućnost) a) scripturi sint b) scripturi sunt 8) Ako u glavnoj reč. stoji historijsko vrijeme, u zavisnoj će za istovremenost doćI: a) Konjunktiv perfekta b) Konjunktiv imperfekta 9) Magister rogavit, cur discipuli non _________. (Učitelj je upitao zašto učenici ne pišu.) a) scriberent b) scripsissent 10) Magister rogavit, cur discipuli non _________. (Učitelj je upitao zašto učenici nisu pisali.) a) scripserunt b) scripsissent

Consecutio temporum (Slaganje vremena)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?