1) Gdje se održalo suđenje nacističkim vođama? a) London b) New York c) Berlin d) Nurneberg 2) Koje godine je održano suđenje? a) 1945. b) 1948. c) 1950. 3) Kojoj je organizaciji zadaća očuvanje mira u svijetu? a) NATO b) UNESCO c) UN 4) Koja je europska zemlja ostala izvan blokovske podjele? ( dva točna odgovora) a) Jugoslavija b) Njemačka c) Švicarska d) Francuska 5) Kako se zove prvi čovjek koji je poletio u svemir? a) Adolf Hitler b) Josip Broz Tito c) Jurij Gagarin d) Staljin 6) Koji je bio glavni grad Savezne Republike Njemačke? a) Bonn b) Berlin c) Frankfurt 7) Kada je izgrađen Berlinski zid? a) 1950. b) 1965. c) 1961. d) 1978. 8) Tko je prekinuo Kubansku krizu? (dva točna odgovora) a) Che Guevara b) Nikita Hruščar c) John F. Kennedy d) Ronald Reagan 9) Kada započinje Korejski rat? a) 1950. b) 1975. c) 1959. 10) Od kada do kada je trajao Vijetnamski rat? a) 1939.-1945. b) 1950.-1956. c) 1957.- 1975. 11) Kako se naziva pobuna Srba u Hrvatskoj? a) Balvan revolucija b) Revolucija vrba c) Milošević revolucija 12) Kada se dogodila Balvan revolucija? a) 1995. b) 1990. c) 1986. 13) Kako nazivamo događaj kod Plitvičkih jezera? a) Revolucija b) Rat c) Krvavi Uskrs 14) Kada je započela, a kada završila borba za Vukovar? a) 25.8. 1991- 17.10. 1991 b) 23.9. 1991- 12.12. 1991 c) 4.10. 1991.- 5.11.1991 d) 25.8.1991. - 18.11.1991. 15) Koja su dva grada najviše stradala u Domovinskom ratu? a) Vukovar i Varaždin b) Sisak i Knin c) Dubrovnik i Vukovar 16) Kako se zove zapovjednik obrane Vukovara? a) Slobodan Milošević b) Siniša Glavašević c) Blago Zadro d) Josip Jović 17) Kada je započeo rat u BiH? a) 1990. b) 1992. c) 1994. 18) Kada je bila operacija Bljesak? a) 1.-4. svibnja 1995. b) 3.-8. lipnja 1994. c) 1.-5. svibnja 1995. 19) Kada je bila operacija Oluja? a) 1.-6. lipnja 1995. b) 4.- 7. srpnja 1995. c) 5.- 8. kolovoza 1994. d) 4.-7. kolovoza 1995. 20) Kada istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srijem ponovno postaju dio Hrvatske? a) 15. siječnja 1998. b) 27. ožujka 1996. c) 3. srpnja 1995.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?