- Πού είσαι παπ____; - Είμαι στη λίμν____. Οι βάτραχ____ είναι στο ποτάμ____. Οι λαγ____ είναι στο λιβάδ____. Η αράχν____ είναι στο λουλούδ____. Οι γλάρ____ είναι στο νησ____. ____ αλεπού είναι στο δάσος. Ο αετός είναι στο βουν____. - Εσύ, λιοντάρ____, πού είσαι; - Εγώ είμαι στην Αφρικ____.

Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?