Βλέπω το στιλό "σπασμένο" στο νερό. - Διάθλαση, Συγκλίνων φακός - Οι φωτεινές ακτίνες συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. , Βλέπω το ουράνιο τόξο μετά τη βροχή. - Ανάλυση, Γυρνάω τον δίσκο του Newton και φαίνεται άσπρος - Σύνθεση, Ένα αντικείμενο φαίνεται κόκκινο. - Ανακλά το κόκκινο και απορροφά τα άλλα χρώματα, Ένα αντικείμενο φαίνεται λευκό. - Ανακλά όλα τα χρώματα., Ένα αντικείμενο φαίνεται μαύρο. - Απορροφά όλα τα χρώματα.,

Εργαστήριο οπτικής

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?