1) Ποιος κατάφερε να ενώσει τους κατοίκους της Αττικής σε μία πόλη; a) Αιγέας b) Θησέας c) Μίνωας d) Κόδρος 2) Ποιος βασιλιάς της Αθήνας θυσιάστηκε για να σώσει την πόλη από τους Δωριείς;  a) Κόδρος b) Θησέας c) Αιγέας d) Δράκοντας 3) Ποιος έγραψε τους νόμους του 624 π.Χ. για την Αθήνα; a) Ο Κλεισθένης b) Ο Λυκούργος c) Ο Σόλωνας d) Ο Δράκοντας 4) Ποιο ήταν το πρώτο πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας; a) Δημοκρατία b) Ολιγαρχία c) Αριστοκρατία d) Βασιλεία 5) Μετά το θάνατο του Κόρδου ποιο πολίτευμα ακολούθησε; a) Δημοκρατία b) Αριστοκρατία c) Τυραννία d) Ολιγαρχία 6) Ποιο πρόβλημα ήθελε να λύσει ο Δράκοντας με τους νόμους που έγραψε; a) Τον πόλεμο με τους Δωριείς b) Τις δυσκολίες των δούλων c) Την αναστάτωση των αγροτών με τους ευγενείς d) Τη σύγκρουση ανάμεσα στους ευγενείς 7) Με ποια γιορτή τιμούσαν την απόφαση να εγκατασταθούν στην Αθήνα όλοι οι κάτοικοι της Αττικής; a) Παναθήναια b) Ολυμπιακούς Αγώνες c) Ανθεστήρια d) Θησεία 8) (Παράθεμα 2/σελ. 39) Ποια ποινή όρισε ο Δράκοντας για όλα τα αδικήματα; a) Φυλακή b) Εξορία c) Θάνατο d) Πρόστιμο

Κεφ.12 Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?