1) ข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ a) ตรอง b) ตลับ c) จรวด 2) ข้อใดเป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำไม่แท้ a) เพลิน b) ไกวเปล c) ทรุดโทรม 3) ประโยคใดมีคำควบกล้ำ ๑ คำ a) ปรายนั่งเศร้าริมชายหาด b) น้องชอบกินปลา c) ปริ่มชอบกินทอดมันปลากราย 4) คำใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรก a) คลอง b) โกรธ c) สร้าง 5) ข้อใดมีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ a) น้องกำลังพับจรวด b) ลิงชอบกินกล้วย c) เด็กฉลาดชอบอ่านหนังสือ

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) ป.3 คำควบกล้ำ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?