επίκεντρη 100ο  - εγγεγραμμένη 50 ο, επίκεντρη 130ο - εγγεγραμμένη 65ο, επίκεντρη 80ο - εγγεγραμμένη 40ο, επίκεντρη 70ο - εγγεγραμμένη 35ο, επίκεντρη 210ο - εγγεγραμμένη 105ο, εγγεγραμμένη 90o - επίκεντρη 180o, εγγεγραμμένη 20o - επίκεντρη 40o , εγγεγραμμένη 60o - επίκεντρη 120o, εγγεγραμμένη 70ο - τόξο  140ο, επίκεντρη 75ο - τόξο 75ο,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?