Konstytucję 3 maja ____ w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim. Była ona ____ nowoczesną konstytucją w ____ i drugą na świecie. Wprowadziła ____ władzy, monarchię ____, opiekę prawną nad chłopami i ____ oraz znosiła liberum veto. Chociaż ____ tyko przez 14 miesięcy, była wielkim ____ narodu polskiego chcącego zachować ____ państwową.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?