பச்சோந்தி - இடத்திற்கேற்ப நிறத்தை மாற்றும், முட்டி உடைத்தல் - கிராமிய விளையாட்டு, தேங்காய் எண்ணெய் - நீரில் கரையாது, வல்லாரை - பச்சையாக உண்ணல், குளம் - நீரைப் பெறும் வழி, தும்புத்தடி - வகுப்பறையைச் சுத்தம் செய்தல், பன்றி - சேற்றில் புரளும், தேன்கூடு - தேன்கூடு, மயில் - மரக் கிளையில் வசித்தல், எருமை - வெப்பமான காலங்களில் நீரில் படுத்தல்,

As-siraj junior college. Grade 02

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?