พฤติกรรมที่เหมาะสม: แต่งกายสุภาพเรียบร้อย, มีอารมณ์ร่วมในขณะที่ชมการแสดง, ปรบมือให้เกียรติผู้แสดง, พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม: พูดคุยเสียงดังระหว่างชมการแสดง, แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย, โห่ร้องเยาะเย้ยผู้แสดง,

การเป็นผู้ชมที่ดี (วิชานาฏศิลป์ ป.1)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?