szef kuchni - chef, fryzjer - hairdresser, projektant strony internetowej - web designer, być pod naciskiem, presją - be under pressure, być dobrym w - be good at, podejmować decyzje - make decisions, zarabiać pieniądze - make money, rozśmieszać ludzi - make people laugh, pracować samemu - work on my own, pracować w zespole - work in a team, uczyć się szybko - learn fast, rozwiązywać problemy - solve problems, wyglądać dobrze - look right, lubić wyzwanie - like a challenge, pochodzić z - come from, dowiedzieć się - find out, opiekować się - look after, oczekiwać z niecierpliwością - look forward to, podnosić - pick up, urosnąć - grow up,

Activate B1 (unit 1) - jobs, skills, phrasal verbs

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?