1) Να βάλεις τις λέξεις βάτραχος, κότα, αηδόνι, χελώνα σε αλφαβητική σειρά. a) αηδόνι, βάτραχος, χελώνα, κότα b) αηδόνι, βάτραχος, κότα, χελώνα c) αηδόνι, κότα, βάτραχος, χελώνα 2) Συλλάβισε τη λέξη λαμπάκι. a) λα-μπά-κι b) λα-μ-πά-κι c) λαμ-πά-κι 3) Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά φεγγάρι- πήγα- με- στο- διαστημόπλοιο- το. a) Πήγα το φεγγάρι με στο διαστημόπλοιο b) Πήγα με το φεγγάρι στο διαστημόπλοιο c) Πήγα στο φεγγάρι με το διαστημόπλοιο 4) Χώρισε τις συλλαβές. a) Ε-λλά-δα b) Ελ-λά-δα c) Ελ-λάδ-α 5) Αν θες να ζητήσεις ευγενικά κάτι από τη δασκάλα σου τι θα πεις; a) Κυρία, δώσε μου αυτό. b) Δώσε μου αυτό. c) Κυρία, μου δίνεται σας παρακαλώ αυτό. 6) Πόσες συλλαβές έχει η λέξη ιπποπόταμος; a) 4 b) 5 c) 6 7) Όλ... στην τάξη είναι χαρούμενοι. a) Όλει b) Όλοι c) Όλη 8) Η μαμά καθαρίζ... a) καθαρίζοι b) καθαρίζη c) καθαρίζει 9) Η φων... μου είναι δυνατή. a) φωνή b) φωνεί c) φωνί 10) Το παιδ... φωνάζει. a) παιδεί b) παιδί c) παιδή 11) Έσπασα το ...άμι. a) τσάμι b) στάμι c) τζάμι 12) Π...ς σε λένε; a) Πως b) Πώς c) Πος 13) Π... μένεις; a) Πού b) Πύο c) Που 14) Περιμένω να ανοίξουν τα σχολεία π...ς και π...ς. a) πός και πός b) πως και πως c) πώς και πώς

Γλώσσα β δημοτικού

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?