Create better lessons quicker
Što je reljef?, Kako je reljef prikazan na zemljovidu?, Što je na zemljovidu prikazano zelenom bojom?, Zašto su neki dijelovi zemljovida tamnosmeđi?, Gdje je na zemljovidu sjever?, Kako se orijentiramo pomoću kompasa?, Koji prirodni znakovi nam mogu pomoći u orijentaciji?, Što je plan mjesta i čemu služi?, Što je legenda?, Što je tlocrt?, Što je stajalište?, Kojom su bojom označene rijeke na zemljovidu?, Što je obzor?, Što je kompas?, Kako se određuju strane svijeta pomoću sunca?, Kako nam godovi na drvetu mogu pomoći pri snalaženju u prostoru?, Što je na zemljovidu prikazano crvenom bojom?, Što se na geografskoj karti označava crnom bojom?, Nabroji sporedne strane svijeta., Na karti pokaži jedan ispupčeni dio reljefa i jedan ravni dio reljefa..

plan mjesta, zemljovid

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c