1) Szövetséget kött a német cárral. Leverte a lázadó törzsfők hatalmát. Felvette a keresztény vallást a) I. Szent László 1077-1095 b) I. Szent István / Vajk 997-1000 1000/1001-1038 c) Géza fejedelem 972-996 d) Könyves Kálmán 1095-1116 2) Német lovagokkal erősítette meg hatalmát. Harcban legyőzi Koppányt. Vármegyékre osztja az országot, élükön az Ispánok álltak. Hazánk feudális állammá vált uralma alatt. Törvények: 10 falunként 1 templom építése, tized a) I. Szent László 1077-1095 b) Könyves Kálmán 1095-1116 c) IV. Béla 1235-1270 d) I. Szent István / Vajk 997-1000 1000/1001-1038 3) Lovagkirály. Törvények: lopás bűntettessé király helyettese a nádor. Visszaverte a kunokat. István királyt szenté avattatta. a) Könyves Kálmán 1095-1116 b) I. Szent László 1077-1095 c) I. Szent István / Vajk 997-1000 1000/1001-1038 d) Géza fejedelem 972-996 4) Szent László unokaöccse. Enyhíti a Lászlói törvények szigorát. a) I. Szent István / Vajk 997-1000 1000/1001-1038 b) I. Szent László 1077-1095 c) Géza fejedelem 972-996 d) Könyves Kálmán 1095-1116 5) Királyi birtokokat a földesuraknak adományozza. 1222-ben kényszerre kiadja az Aranybullát. a) II. András 1205-1235 b) Könyves Kálmán 1095-1116 c) I. Szent István / Vajk 997-1000 1000/1001-1038 d) Géza fejedelem 972-996 6) Hozzáfogott az eladományozott földek felülvizsgálatához és visszavételéhez. Muhi csatában vereséget szenvedett. Megszervezte az ország újjáépítését. Idegen telepeseket hívott. a) I. Szent László 1077-1095 b) I. Szent István / Vajk 997-1000 1000/1001-1038 c) II. András 1205-1235 d) IV. Béla 1235-1270

Árpád-kor. A feudalizmus kialakulássa hazánkban

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?