1) Hrvati su na prostore današnje domovine došli u: a) 6. stoljeću b) 7. stoljeću c) 9. stoljeću 2) Prema obliku vlasti Hrvati su u 9. stoljeću osnovai dvije: a) kneževine b) kraljevine c) carevine 3) Kneževina uz rijeku Savu na području današnje Posavine nazivala se: a) Panonska Hrvatska b) Primorska Hrvatska c) Posavska Hrvatska 4) Vjera koju su Hrvati prihvatili u 9. st. naziva se: a) mnogoboštvo b) kršćanstvo c) ne znam 5) U 16. st. za hrvatskoga kralja izabran je: a) Ferdinand Habsburški b) kralj Petar Krešimir IV. c) kralj Tomislav 6) Tko je 1847. godine proglasio hrvatski jezik službenim jezikom? a) Kralj Tomislav b) Hrvatski sabor c) Stjepan Radić 7) Koji je datum proglašenja samostalnosti Republike Hrvatske? a) 25. lipnja 1991. b) 25. lipnja 1992. c) 22. rujna 1991. 8) Nasljednici kneza Trpimira zovu se: a) knezovi Krčki b) Babonići c) Trpimirovići 9) Prvi hrvatski vladar koji je ujedinio Hrvatsku i Dalmaciju jest: a) Trpimir b) Zvonimir c) Tomislav 10) Kralj Petar Krešimir IV. osnovao je grad: a) Dubrovnik b) Zadar c) Šibenik 11) U Hrvatskoj je u 18. stoljeću službeni jezik bio: a) hrvatski jezik b) latinski jezik c) njemački jezik 12) Bašćanska ploča nastala je u doba a) kralja Petra Krešimira IV. b) kralja Zvonimira c) kralja Tomislava 13) Vladavina hrvatskih narodnih vladara završava smrću a) kralja Zvonimira. b) kralja Petra Krešimira IV. c) kralja Tomislava 14) Strani vladari su imali svoje prijestolnice na tlu Hrvatske. a) DA b) NE 15) Velikim dijelom Hrvatskoga primorja vladali su a) Knezovi Krčki b) Knezovi Babonići 16) Urotu protiv kralja organizirali su a) Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski b) Fran Frankopan i Petar Zrinski c) Krsto Frankopan i Fran Zrinski 17) Organizacija Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu naziva se a) UNICEF b) UNESCO c) UN 18) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca a) 16. stoljeće b) 18. stoljeće c) početak 20. stoljeća 19) Hrvatska je ušla u Europsku uniju: a) 1995. godine b) 2013. godine c) 2015. godine 20) Napiši ime osobe iz hrvatske povijesti. a) Petar Zrinski b) Ban Josip Jelačić c) Ivan Mažuranić 21) Bašćanska ploča pronađena je: a) u Posavskoj Hrvatskoj b) na otoku Krku c) u Šibeniku 22) hrvati na prostore današnje domovine dolaze   a) iz Hrvatske b) na područje današnje Poljske c) s područja današnje Poljske 23) Na području od Jadranskoga mora do Gvozda prostirala se a) kneževina Primorska b) kneževina Panonska c) kneževina Posavska 24) Početkom 9. st. na čelu Primorske Hrvatske bio je a) knez Trpimir b) kralj Zvonimir c) knez Višeslav 25) Krajem 15. st. Hrvatsku su s jugoistoka počeli ugrožavati a) Tatari b) Mađari c) Turci 26) Prvi hrvatski vladar koji je ujedinio Hrvatsku i Dalmaciju jest a) Zvonimir b) Tomislav c) Trpimir 27) Prvi strani vladari na hrvatskome prijestolju bili su a) Arpadovići b) Trpimirovići c) Babonići 28) Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski pogubljeni su zbog organizacije urote protiv a) kralja Zvonimira b) kralja Tomislava c) kralja Ferdinanda Habsburškog 29) Naslijedio je Petra Krešimira IV., a prijestolnica mu je bila u Kninu. a) kralj Zvonimir b) kralj Tomislav c) kralj Ferdinand Habsburški 30) Prvi pisani spomenik hrvatskim jezikom a) Bašćanska krstionica b) Višeslavova krstionica c) Bašćanska ploča 31) Sastavio je prvi hrvatski pravopis. a) Ljudevit Gaj b) Josip Jelačić c) Vatroslav Lisinski 32) Hrvatski Sabor je hrvatski jezik proglasio službenim a) 1748. b) 1847. c) 1874. 33) Tko je skladao prvu operu na hrvatskome jeziku? a) Ljudevit Gaj b) Josip Jelačić c) Vatroslav Lisinski 34) Prijestolnica Kraljevine Jugoslavije bila je u: a) Beogradu b) Sarajevu c) Zagrebu. 35) Najpoznatiji hrvatski političar u kraljevini Jugoslaviji bio je a) Josip Jelačić b) Ljudevit Gaj c) Stjepan Radić 36) Prvi hrvatski predsjednik bio je a) Ivo Josipović b) Franjo Tuđman c) Josip Jelačić 37) S proglašenjem neovisnosti 91.' godine počinje a) Domovinski rat b) Dragovoljni rat c) Vukovarski rat 38) Domovinski rat je trajao a) 1991.-1995. b) 1992.-1996. c) 1991.-1996. 39) U koju je međunarodnu organizaciju Hrvatska primljena 1992. godine? a) UN b) UNICEF c) UNESCO 40) Gospodarska i politička organizacija koja uključuje 28 europskih država a) Europski narodi b) Ujedinjeni narodi c) Europska unija 41) Kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju? a) 1.srpnja 2003. b) 1.srpnja 2013. c) 1.srpnja 2007. 42) Kako se zove sadašnji predsjednik Republike Hrvatske? a) Franjo Tuđman b) Kolinda Grabar-Kitarović c) Zoran Milanović 43) Koja je ovo kulturno-povijesna znamenitost? a) Dioklecijanova palača b) Dubrovnik c) Šibenik 44) Koja je ovo kulturno-povijesna znamenitost? a) Dioklecijanova palača b) Dubrovnik c) Šibenik 45) Koja je ovo kulturno-povijesna znamenitost? a) Dioklecijanova palača b) Palača u Poreču c) Eufrazijeva bazilika 46) Koja je ovo kulturno-povijesna znamenitost? a) Dioklecijanova palača b) Eufrazijeva bazilika c) Šibenska katedrala 47) Tko je na slici? a) Stjepan Radić b) Stipe Mesić c) Franjo Tuđman 48) Tko je na slici? a) kralj Josip Jelačić b) ban Josip Jelačić c) knez Josip Jelačić

Hrvatska povijest 4 razred

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?