Create better lessons quicker
Shwmae! [Megan] ydw i ac rwy’n [naw] oed. Rwy’n byw yn [Nhrefdraeth] ar bwys y [traeth]. Rwy’n mynd i [Ysgol Bro Ingli]. Rwy’n hoffi [Cymraeg] achos mae’n [cŵl]. Rwy’n dwlu ar [Arlunio] achos mae’n [ddiddorol]. Mae’n gas gyda fi [Mathemateg] achos mae’n [ddiflas], mae’n well gyda fi [Chwaraeon]! .

Beth sydd ar goll? (What`s missing?)

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c