1) Fotosynteza zachodzi w: a) kwiatach b) liściach c) korzeniach 2) Aparaty szparkowe znajdują się w: a) skórce korzenia b) płatkach kwiatów c) skórce pędu 3) Liście spichrzowe występują u: a) b) c) 4) U kaktusa występują: a) liście spichrzowe b) liście pułapkowe c) ciernie 5) Który element liścia wychwytuje promienie słoneczne i zachodzi w nim fotosynteza? a) ogonek liściowy b) nasada liścia c) blaszka liściowa 6) Liść złożony występuje u: a) kasztanowca b) lipy c) brzozy 7) Do jakiego drzewa należy ten liść? a) lipy b) dębu c) klonu 8) Do jakiego drzewa należy ten liść? a) dębu b) jesionu c) kasztanowca 9) Która funkcji nie pełni liści? a) pobieranie wody i soli mineralnych b) wytwarzanie substancji pokarmowych c) wymiana gazowa 10) Jaki proces zachodzi w liściach? a) fotosynteza b) oddychanie beztlenowe c) chemosynteza

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?