1) การพนมมือในข้อใดปฏิบัติถูกต้อง a) พนมมือให้อยู่ระหว่างอก b) พนมมือให้อยู่ระดับจมูก c) พนมมือให้ปลายนิ้วกลางจรดคาง 2) ผู้ชายควรนั่งกราบพระในท่าใด a) ท่าเทพบุตร b) ท่าเทพธิดา c) ท่าพับเพียบ 3) การกราบโดยให้หน้าผาก มือ เข่าจรดพื้น เรียกว่าอะไร a) วันทา b) อัญชลี c) อภิวาท 4) การไหว้ในท่าวันทา ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง a) b) c) 5) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ผู้หญิงกับผู้ชายปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไร a) ท่านั่ง b) อวัยวะที่จรดพื้น c) จำนวนครั้งที่กราบ 6) การปฏิบัติในข้อใดเป็นมรรยาทของชาวพุทธที่ดี a) ทักทายพระภิกษุอย่างสนิทสนม b) ยกมือไหว้เมื่อพระภิกษุเดินผ่าน c) เดินหนีเมื่อพระภิกษุเดินเข้ามาใกล้ 7) ขณะนั่งฟังพระสวดมนต์นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร a) นั่งในท่าที่ถนัด b) นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า c) นั่งพับเพียบหลังพิงเสาหรือพิงผนัง 8) เมื่อพบพระภิกษุเดินผ่านมา นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร a) เดินสวนกันไปไม่สนใจ b) เดินสวนไปทางซ้ายมือของพระภิกษุ c) ชิดเข้าข้างทางซ้ายมือของพระภิกษุ 9) การปฏิบัติตนในข้อใดถูกต้อง a) ยืนตรงขาชิดเมื่ออยู่ต่อหน้าพระภิกษุ b) โยกเก้าอี้ไปมา ขณะฟังพระสวดมนต์ c) การเดินตามพระภิกษุควรเดินใกล้กับพระภิกษุ 10) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุมีประโยชน์อย่างไร a) เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา b) เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนิกชน c) เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

มรรยาทชาวพุทธ ป.2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?