1) باجو a) باجو b) تالي c) باهو d) باتو 2) كاكي a) كاتق b) كاكي c) كانن d) لاكي 3) ايبو a) ايه b) ايم c) ابو d) ايبو 4) دادو a) دادو b) دوكو c) داهي d) بوكو 5) مات a) ماكن b) ماما c) كات d) مات

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?