தனியாகப் பயன்படுத்துபவை: கைக்குட்டை, சீப்பு, சவார்க்காரம், தலையணை, சப்பாத்து, பற்துலக்கி, பொதுவாகப் பயன்படுத்துபவை: தொலைக்காட்சி, மின்விசிறி, கதிரை, சலவை இயந்திரம், மின்னழுத்தி, குளிர்சாதனப்பெட்டி,

பின்வரும்ப பொருட்களை பயன்பாட்டிற்கமைய வகைப்படுத்துக

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?