1) ค้นหาประเภทของพินัยกรรม a) เขียนเองทั้งฉบับ b) ธรรมดา c) ฝ่ายเมือง d) ด้วยวาจา e) เอกสารลับ f) ว่าจ้างทนายความ 2) ดีใจด้วยจ้า ! คนเก่ง อยากได้กี่คะแนนคะ a) 5 b) 2 c) 3

พินัยกรรม

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?