1) Berikut adalah contoh logam.Kecuali a) Aluminium b) Besi c) Karbon d) Kuprum 2) Ciri-ciri besi ialah ? a) Unsur bukan logam b) Tidak boleh di tempa c) Kuat d) Bukan konduktor elektrik 3) Contoh bahan bukan logam a) Kuprum b) Zink c) Sulfur d) Besi 4) Persamaan Logam dan Bukan Logam a) Kuat b) Pudar c) Konduktor elektrik d) Kedua-duanya unsur 5) Atom terdiri dari ? a) Logam b) Gas c) 3 zarah subatom d) Molekul 6) Apakah Zarah Elektron ? a) Zarah Neutral b) Zarah Positif c) Zarah Negatif d) Zarah Atom 7) H2o ialah a) Besi b) Air c) Kuprum d) Besi 8) Simbol Zn untuk a) Besi b) Litium c) Karbon d) Zink 9) Unsur ialah a) Logam b) Bukan logam c) Bahan paling ringkas d) Zarah kecil 10) Contoh Gas Nadir a) Nitrogen b) Oksigen c) Helium d) Karbon Dioksida

Logam Dan Bukan Logam .Tingkatan 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?