1) bāshì a) b) c) d) e) f) 2) qìchē a) b) c) d) e) f) 3) mótuōchē a) b) c) d) e) f) 4) huǒchē a) b) c) d) e) f) 5) zìxíngchē a) b) c) d) e) f) 6) Měi nà ____________ qù xuéxiào. a) chéng huǒchē b) chéng bāshì c) qí bāshì d) qí zìxíngchē e) qí mótuōchē 7) Wǒ ____________ huí jiā. a) qí qìchē b) qí zìxíngchē c) chéng qìchē d) chéng bāshì e) zǒulù 8) Ā lǐ ____________ qù gōngyuán. a) zǒulù b) chéng huǒchē c) chéng qìchē d) qí zìxíngchē e) qí mótuōchē 9) Tāmen ____________ huí jiā. a) zǒulù b) chéng huǒchē c) chéng qìchē d) qí zìxíngchē e) qí mótuōchē 10) Māma ____________ qù shāngdiàn. a) zǒulù b) chéng huǒchē c) chéng qìchē d) qí zìxíngchē e) qí mótuōchē 11) Wǒmen ____________ huí jiāxiāng. a) zǒulù b) chéng huǒchē c) chéng qìchē d) qí zìxíngchē e) qí mótuōchē 12) Pilih dua jawapan: Wǒ qí __________ huí jiā. a) qìchē b) bāshì c) huǒchē d) zìxíngchē e) zǒulù f) mótuōchē 13) Pilih tiga jawapan: Wǒ chéng __________ huí jiā. a) qìchē b) bāshì c) huǒchē d) zìxíngchē e) zǒulù f) mótuōchē 14) Pilih Hànzì yang bermaksud "berjalan" a) 回 b) 多 c) 走 d) 汽 15) Pilih Hànzì yang berbunyi "huí" a) 回 b) 多 c) 走 d) 汽

三年级 单元三 放学了

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?