จาน - ศาล, แดง - แปรง, รถ - พัด, กลม - นม, กาว - ข้าว, ปาก - เมฆ, ดาบ - กราบ, ยาย - ตาย,

จับคู่มาตราตัวสะกด

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?