1) ่ภูกระดึง อยู่ที่ภาคใด? a) เหนือ b) ใต้ c) กลาง d) อีสาน 2) ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวบานอยู่ที่จังหวัดใด a) ขอนแก่น b) ชัยภูมิ c) บุรีรัมย์ d) เลย 3) จากภาพ คืออุทยาทประวัติศาสตร์ในข้อใด a) พนมรุ้ง b) เมืองต่ำ c) พิมาย d) นครวัด 4) ภูชี้ฟ้าตั้งอยู่ที่จังหวัดใด a) เชียงใหม่ b) เชียงราย c) เลย d) แม่ฮ่องสอน 5) สถานที่ใดอยู่ในจังหวัดเชียงราย a) ดอยเสมอดาว b) ถนนคนเดินท่าแพ c) ดอยสุเทพ d) ดอยกาดผี 6) ข้อใดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน a) ผาแต้ม b) ภูจองนายอย c) ภูผาทับเบิก d) เกาะเกร็ด 7) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือข้อใด a) เกาะภูเก็ต b) เกาะสมุย c) เกาะล้าน d) เกาะช้าง 8) เกาะพีพี ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด a) ภูเก็ต b) กระบี่ c) ชลบุรี d) ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?