1) Bundarkan 0.53 kepada satu tempat perpuluhan a) 0.5 b) 0.54 c) 0.55 d) 0.05 2) Bundarkan 8.013 kepada dua tempat perpuluhan a) 8.014 b) 8.013 c) 8.01 d) 8.102 3) Bundarkan 54.639 kepada satu tempat perpuluhan a) 54.640 b) 54.6 c) 54.7 d) 55.639 4) Bundarkan 94.4726 kepada dua tempat perpuluhan a) 95.472 b) 94.48 c) 94.47 d) 94.473 5) Bundarkan 250.698 kepada satu tempat perpuluhan a) 250.6 b) 250.689 c) 251.69 d) 250.7

Soalan pengayaan bundar perpuluhan

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?