1) Warna jingga merupakan jenis warna ? a) PANAS b) HARMONI c) TENANG d) SEKUNDER 2) Suhu warna terbahagi kepada dua iaitu warna sejuk dan warna?  a) HARMONI b) BERTENTANGAN c) PANAS d) NEUTRAL 3) Warna berfungsi sebagai ekspresi kendiri untuk meluahkan __________. a) BERTENTANGAN b) EMOSI c) TENANG d) NEUTRAL 4) Warna kelabu ialah warna ? a) NEUTRAL b) PRIMER c) EMOSI d) HITAM 5) Warna sejuk memberikan kesan yang ? a) TENANG b) EMOSI c) TERTIER d) NEUTRAL 6) Warna yang terletak bersebelahan pada roda warna digelar warna? a) BERTENTANGAN b) SEKUNDER c) HARMONI d) PANAS 7) Warna biru merupakan jenis warna ? a) PRIMER b) HARMONI c) EMOSI d) PANAS 8) Warna penggenap ialah warna yang terletak ___________ di dalam roda warna. a) PANAS b) BERTENTANGAN c) EMOSI d) SEKUNDER 9) Campuran satu warna asas dan satu warna sekunder digelar warna?  a) HITAM b) TERTIER c) PANAS d) EMOSI 10) Ton warna terhasil daripada campuran warna putih atau ? a) HARMONI b) HITAM c) TERTIER d) NEUTRAL

KSSMPK PENDIDIKAN SENI VISUAL- Unit 5 : WARNA

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?