1) Aiman pergi _________________sekolah dengan menaiki bas sekolah. a) ke b) di c) dari d) daripada 2) Datuk baru pulang ____________kebun sayurnya. a) di b) ke c) dari d) daripada 3) Cawan itu diperbuat _______________kaca. a) dari b) daripada c) di d) ke 4) Ayah saya berasal ________________ Kedah. a) dari b) daripada c) di d) ke 5) Kanak-kanak itu sedang bermain ____________taman permainan. a) di b) ke c) dari d) daripada 6) Jiran saya akan bertolak ___________ Sabah esok pagi. a) ke b) di c) daripada d) dari 7) Kakak menerima poskad _________________sahabat baiknya. a) daripada b) dari c) di d) ke 8) Beg biru ini lebih cantik ___________beg merah itu. a) daripada b) di c) dari d) ke 9) Kek ini diperbuat ________________tepung gandum, telur dan planta. a) dari b) ke c) daripada d) di 10) Kedai buku itu dibuka ______________hari Isnin hingga ke hari Sabtu. a) daripada b) ke c) dari d) di 11) Lori itu datang _____________kiri jalan. a) di b) dari c) ke d) daripada 12) Adik lebih tinggi _____________kakak. a) dari b) daripada c) di d) ke

Kata Sendi Nama (3) Tahap 1

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?