Create better lessons quicker
1) Teimlai Luther nid oedd y Pab yn rhoi arweinyddiaeth ysbrydol i’r bobl gyffredin a) Correct b) Incorrect 2) Golygodd Harri VIII Ddeddf Goruchafiaeth ei fod mewn rheolaeth lwyr o’r eglwys yn Lloegr. a) Correct b) Incorrect 3) Cyhoeddodd Luther y 95 Thesis a) Correct b) Incorrect 4) Cyn y diwygiad roedd yna dros 800 o fynachlogydd ac abatai yn Lloegr a Chymru a) Correct b) Incorrect 5) Ffug enw Deddf Deg Erthygl ydy “the bloody whip with six strings” a) Correct b) Incorrect 6) Golygodd Harri VII Ddeddf Goruchafiaeth ei fod mewn rheolaeth lwyr o’r eglwys yn Lloegr. a) Correct b) Incorrect 7) Ffug enw Deddf Chwe Erthygl ydy “the bloody whip with six strings” a) Correct b) Incorrect 8) Diwygiad Protestanaidd oedd newid o Gatholigiaeth i Brotestaniaeth a) Correct b) Incorrect 9) Roedd gan Harri VIII bachgen anghyfreithlon, Henry Fitzroy. a) Correct b) Incorrect 10) Roedd gan Harri VIII bachgen anghyfreithlon, Henry Royfitz. a) Correct b) Incorrect 11) Gwelwyd unigolion megis More a Fisher yn gwrthwynebu yn Lloegr a Cardinald Pole o dramor. Gwrthryfel Pererindod Gras yng ngholedd Lloegr. a) Correct b) Incorrect 12) Roedd Luther yn teimlo bod Llygredd mewnol yn yr Eglwys a) Correct b) Incorrect 13) Cyn y diwygiad roedd yna dros 200 o fynachlogydd ac abatai yn Lloegr a Chymru a) Correct b) Incorrect 14) Cyhoeddodd Luther y 90 Thesis a) Correct b) Incorrect 15) Oliver Cromwell oedd yn gyfrifol am sicrhau fod y newidiadau crefyddol a) Correct b) Incorrect 16) Thomas Cromwell oedd yn gyfrifol am sicrhau fod y newidiadau crefyddol newydd yn cael eu dilyn. a) Correct b) Incorrect 17) Roedd effaith y pla, rhyfel a dirywiad economaidd ar Orllewin Ewrop wedi arwain tuag at diwygio crefyddol. a) Correct b) Incorrect

Chweched Harri VIII - 2

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives