1) Apakah kekutuban di y apabila magnet digerakkan ke dalam solenoid? a) Selatan/South  b) Utara /North c) Barat/West d) Timur/East 2) Ke arah manakah jarum galvanometer akan bergerak? a) Kiri b) Kanan c) Atas d) Bawah 3) Nyatakan arah gerakan arus aruhan pada solenoid. a) Ke atas b) Ke kanan c) Ke kiri d) Ke bawah 4) Apakah yang akan berlaku kepada jarum galvanometer? a) Bergerak ke atas b) Bergerak ke kanan c) Bergerak ke kiri d) Bergerak ke bawah 5) Nyatakan arah gerakan arus aruhan pada solenoid. a) Ke atas b) Ke bawah c) Ke kiri d) Ke kanan 6) Apakah kekutuban di X apabila magnet digerakkan mengikut arah anak panah? a) Utara /North b) Selatan/South c) Barat/West d) Timur/East 7) Nyatakan arah gerakan jarum galvanometer. a) Ke kiri b) Ke atas c) Ke bawah d) Ke kanan 8) Apakah kekutuban di X apabila magnet digerakkan ke luar solenoid? a) Selatan/South b) Timur/East c) Barat/West d) Utara /North 9) Berdasarkan arah arus dan arah gerakan magnet dalam gambar rajah, nyatakan apakah kutub m (abaikan jarum galvanometer).  a) Utara /North b) Timur/East c) Selatan/South d) Barat/West 10) Berdasarkan arah arus dan arah gerakan magnet dalam gambar rajah, nyatakan apakah kutub n (abaikan jarum galvanometer)  a) Utara /North b) Selatan/South c) Timur/East d) Barat/West

HUKUM LENZ (pasca ujian)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?