1) _________________perkhidmatan makanan dan minuman merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mengurus dan memberikan perkhidmatan kepada semua pelanggan a) Tukang masak b) Penyedia c) Pengurus 2) Jamuan perkahwinan biasanya disediakan dalam bentuk a) bufet b) hidangan c) kedua-duanya 3) Tray hidangan bufet disediakan untuk ____________ a) semua tetamu b) tetamu VIP c) pihak keluarga pengantin 4) Set dome disediakan untuk _____________ a) semua tetamu b) VIP dan keluarga pengantin 5) Susunatur ini ialah  a) tray hidangan bufet b) set dome 6) susunatur ini ialah a) tray hidangan bufet b) set dome

CU 2 - 1.2 PERKAHWINAN 2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?