1) Kata hubung terbahagi kepada dua jenis, iaitu a) kata hubung aktif dan kata hubung pasif b) kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan c) kata hubung keterangan dan kata hubung keterangan 2) Barikut merupakan kata hubung pancangan, kecuali a) gabungan b) relatif c) keterangan 3) "Dia datang kerana dijemput." Perkataan kerana dalam petikan merujuk kepada... a) kata hubung keterangan akibat b) kata hubung keterangan waktu c) kata hubung keterangan sebab 4) Berikut merupakan kata hubung pancangan keterangan syarat, kecuali a) untuk b) sekiranya c) dengan 5) Kata hubung juga turut dikenali sebagai... a) penanda wacana b) kata penyambung ayat c) kata tugas 6) "Dia sampai setelah kami pula." Kata setelah merujuk kepada kata hubung pancangan keterangan a) waktu b) akibat c) perbandingan 7) Kata penegas lagi berfungsi sebagai kata hubung gabungan jika lagi mendukukung makna... a) atau b) dan c) dengan

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?