1) Berapakah jumlah rasul ulul azmi? a) 5 b) 4 2) Pilih rasul ulul azmi: a) Musa b) adam 3) Pilih rasul ulul azmi: a) Isa b) idris 4) Pilih rasul ulul azmi: a) Jibril b) ibrahim 5) Apakah sikap yang perlu dicontohi ? a) Malas berusaha b) Sabar dan tabah 6) Apakah yang dilakukan oleh rasul-rasul ulul azmi? a) Berdakwah b) Berlakon 7) Nabi Nuh adalah rasul ulul azmi: a) Betul b) Salah

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?