1) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 2) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 3) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 4) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 5) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 6) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 7) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 8) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 9) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan 10) Apakah fungsi bagi alatan di bawah? a) Mengukur b) Menanda c) Memotong d) Memasang e) Mencantum f) Kemasan

SP: 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?